Publikationer

Senast den sista februari varje år lämnar Klimatpolitiska rådet en rapport till regeringen. I rapporten finns en bedömning av klimatarbetet och utsläppsutvecklingen, samt om regeringens politik leder till klimatmålen.

Rapport 2018 –  Det klimatpolitiska ramverket

I februari 2018 publicerade rådet sin första rapport. I rapporten presenteras det klimatpolitiska ramverket, rådets ledamöter och Klimatpolitiska rådets uppdrag. Rapporten redogör även för det klimatpolitiska ramverkets internationella sammanhang i EU och FN. En översikt görs av andra myndigheter med uppdrag av betydelse för klimatpolitiken, och ett urval av klimatpolitiska råd i andra länder presenteras.

Ladda ner rapporten (pdf)