Kansli

Klimatpolitiska rådet har ett kansli med fyra heltidsanställda som stöd i arbetet med att utvärdera om regeringens samlade politik leder mot klimatmålen. Kansliet delar lokaler med Forskningsrådet Formas som är Klimatpolitiska rådets värdmyndighet.

 

Ola-altera-600 (1)

Ola Alterå, kanslichef (presskontakt)

Ola Alterå utsågs till kanslichef av regeringen i oktober 2017. Han har bred erfarenhet av klimat-, energi och hållbarhetsfrågor från såväl näringsliv som politik och myndigheter. Han har tidigare bland annat varit statssekreterare på Näringsdepartementet.
ola.altera@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8-775 41 70

 

Eva-mineur-intern - Kopia

Eva Mineur, utredare

Eva Mineur är statsvetare och kommer närmast från en tjänst som utredningssekreterare på Expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Dessförinnan har hon arbetat som utvärderare och analytiker på Vetenskapsrådet samt i egen regi. Eva disputerade 2007 på en avhandling om hållbarhetsindikatorer som politiskt verktyg.
eva.mineur@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8-775 41 74

 

Anna-e-intern (1)

Anna Elofsson, utredare

Anna Elofsson är civilingenjör i botten och har arbetat i flera statliga utredningar med koppling till klimatpolitik. Anna har också ansvarat för strategiska innovationsprojekt med fokus på mobilitet i Zürich stad. På avdelningen för Fysisk resursteori på Chalmers har hon avlagt en licentiatexamen med fokus på klimatpolitiska styrmedel för flyget.
anna.elofsson@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8-774 41 75

 

Anna-volckerts-intern

Anna Volckerts, projektledare Panorama 

Anna Volckerts är projektledare för Panorama, ett verktyg som visualiserar Sveriges klimatomställning.
anna.volckerts@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8-775 40 09

Frågor om Panorama: panorama@klimatpolitiskaradet.se

 

Edvard Svahn, praktikant 

Edvard studerar en statsvetenskaplig masterutbildning vid Lunds Universitet. Under vårterminen 2022 genomför han en praktik på Klimatpolitiska rådets kansli.
edvard.svahn@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46(0) 8 775 4191

 

Rapport 2022

Den 16 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Den innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen samt rekommendationer.

Läs mer och ladda ner rapporten