Kansli

Klimatpolitiska rådet har ett kansli med tre heltidsanställda som stöd i arbetet med att utvärdera om regeringens samlade politik leder mot klimatmålen. Kansliet delar lokaler med Forskningsrådet Formas som är Klimatpolitiska rådets värdmyndighet.

 

Ola-altera

Ola Alterå, kanslichef (presskontakt)

Ola Alterå utsågs till kanslichef av regeringen i oktober 2017. Han har bred erfarenhet av klimat-, energi och hållbarhetsfrågor från såväl näringsliv som politik och myndigheter. Han har tidigare bland annat varit statssekreterare på Näringsdepartementet.
ola.altera@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8-775 41 70

Martin-flack

Martin Flack, utredare

Martin Flack är ekonom och har varit utredningssekreterare i utredningen om hinder för energieffektivisering, småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer. Dessförinnan har han arbetat med klimat-, energi- och hållbarhetsfrågor både som konsult vid Copenhagen Economics och som utredare på Tillväxtanalys och dess föregångare ITPS.
martin.flack@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8-775 41 72

Hanna-brolinson

Hanna Brolinson, utredare

Hanna Brolinson är civilingenjör och kommer närmast från klimatenheten på Miljö- och energidepartementet där hon arbetat med nationell klimatpolitik och förhandling av EU:s klimaträttsakter. Tidigare arbetade hon med analys av växthusgasutsläpp och scenarier, måluppföljning och styrmedel på Naturvårdsverket och med miljöräkenskaper på SCB.
hanna.brolinson@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8-775 41 73

 

 

Maja Cederlund, projektledare Panorama

Maja Cederlund är projektledare för Panorama, ett samarbetsverktyg för klimatomställningen.
maja.cederlund@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8 775 41 92

Frågor om Panorama skickas till panorama@klimatpolitiskaradet.se

Emilia Samuelsson, sommaranställd

Emilia Samuelsson som gjort sin praktik på kansliet inom ramen för sin masterutbildning inom Globala studier med hållbarhetsfokus på Göteborgs Universitet under våren har en sommaranställning hos oss från 17 juni till 30 augusti.

Telefon: +46 (0)76 858 98 95

emilia.samuelsson@klimatpolitiskaradet.se

 

Rapport 2019

Den 21 mars 2019 överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2019 till regeringen. Rapporten har särskilt fokus på transportsektorn. Mer information och sammanfattning