Kansli

Klimatpolitiska rådet har ett kansli med fem heltidsanställda som stöd i arbetet med att utvärdera om regeringens samlade politik leder mot klimatmålen. Kansliet delar lokaler med Forskningsrådet Formas som är Klimatpolitiska rådets värdmyndighet.

Ola-altera-600 (1)

Ola Alterå, Kanslichef

Ola Alterå utsågs till kanslichef i oktober 2017. Han har lång erfarenhet av klimat-, energi- och hållbarhetsfrågor från industri, politik och regering. Han har tidigare varit statssekreterare på näringsdepartementet.

ola.altera@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8-775 41 70

Eva-mineur-intern - Kopia

Eva Mineur, Utredare

Eva Mineur är statsvetare och kommer närmast från en tjänst som programansvarig på Expertgruppen för biståndsstudier, EBA. Dessförinnan har hon arbetat som utvärderare och analytiker på Vetenskapsrådet. Eva har doktorerat i statsvetenskap och hennes avhandling fokuserar på hållbarhetsindikatorernas roll som politiskt verktyg.

eva.mineur@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8-775 41 74

Anna-e-intern (1)

Anna Elofsson, Utredare

Anna Elofsson är civilingenjör och har arbetat i flera statliga utredningar med anknytning till klimatpolitiken. Anna har också varit ansvarig för strategiska innovationsprojekt med fokus på mobilitet i staden Zürich. Vid institutionen för fysisk resursteori på Chalmers har hon avlagt licentiatexamen med inriktning mot klimatpolitiska styrmedel för flyget.

anna.elofsson@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8-774 41 75

Webb_anna_volckerts

Anna Volckerts, Projektledare Panorama

Panorama är en webbplattform som samlar och visualiserar information om Sveriges klimatomställning. Plattformen drivs gemensamt av Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Anna Volckerts är internationell civilekonom (M.Sc) med påbyggnad inom journalistik och hållbar utveckling. Hon har lång erfarenhet från klimat- och hållbarhetsområdet och har arbetat som hållbarhetskonsult och -samordnare samt kommunikatör inom privat, ideell och offentlig sektor.

anna.volckerts@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8-775 40 09

Frågor om Panorama:
panorama-sverige.se
panorama@klimatpolitiskaradet.se
Panorama på Linkedin

Webb_anton_olsson

Anton Olsson, Utredare

Anton Olsson är statsvetare och kommer närmast från Klimat- och näringslivsdepartementet. På departementet har Anton arbetat med utveckling av den nationella klimatpolitiken och förhandlingar på EU-nivå om skärpta klimatstyrmedel.

anton.olsson@klimatpolitiskaradet.se

Hemsida_dsc3321-edit

Linnea Aarthun, Junior utredare

Före detta praktikant som nu arbetar deltid som Junior utredare, samtidigt skriver hon sitt exjobb med Klimatpolitiska rådet. Linnéa läser master i Miljövetenskap med inriktning kommunikation och naturresurshantering på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Med sin bakgrund som stats- och miljövetare intresserar hon sig för demokratiska styrmedel som kan ta oss närmre Sveriges klimatmål. Hon har erfarenheter av projektledning i studentorganisationer och har jobbat deltid med hållbarhetsfrågor inom yrkeshögskola i Stockholm.

linnea.aarthun@klimatpolitiskaradet.se

Webb_helene-_andersson

Helene Andersson, Praktikant

Helene Andersson är praktikant på Klimatpolitiska rådet. Hon läser sista terminen på sin master i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Som tidigare politisk handläggare på Sveriges ambassad i Moçambique samt ordförande för Klimatstudenterna Sverige har hon erfarenhet av att jobba med politik och klimatfrågor. Helene intresserar sig för politiska och ekonomiska förutsättningar för en ambitiös och rättvis klimatomställning.

helene.andersson@klimatpolitiskaradet.se

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information