Kansli

Klimatpolitiska rådet har ett kansli med fyra heltidsanställda som stöd i arbetet med att utvärdera om regeringens samlade politik leder mot klimatmålen. Kansliet delar lokaler med Forskningsrådet Formas som är Klimatpolitiska rådets värdmyndighet.

 

Ola-altera

Ola Alterå, kanslichef (presskontakt)

Ola Alterå utsågs till kanslichef av regeringen i oktober 2017. Han har bred erfarenhet av klimat-, energi och hållbarhetsfrågor från såväl näringsliv som politik och myndigheter. Han har tidigare bland annat varit statssekreterare på Näringsdepartementet.
ola.altera@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8-775 41 70

Martin-flack

Martin Flack, utredare

Martin Flack är ekonom och har varit utredningssekreterare i utredningen om hinder för energieffektivisering, småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer. Dessförinnan har han arbetat med klimat-, energi- och hållbarhetsfrågor både som konsult vid Copenhagen Economics och som utredare på Tillväxtanalys och dess föregångare ITPS.
martin.flack@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8-775 41 72

Eva Mineur

Eva Mineur, utredare

Eva Mineur är statsvetare och kommer närmast från en tjänst som utredningssekreterare på Expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Dessförinnan har hon arbetat som utvärderare och analytiker på Vetenskapsrådet samt i egen regi. Eva disputerade 2007 på en avhandling om hållbarhetsindikatorer som politiskt verktyg.
eva.mineur@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8-775 41 74

vakant, utredare

Noak Westerberg, projektledare Panorama

Noak Westerberg är projektledare för Panorama, ett samarbetsverktyg för klimatomställningen. Noak är inlånad från Energimyndigheten.
noak.westerberg@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8 775 41 90

Frågor om Panorama skickas till panorama@klimatpolitiskaradet.se

Hannah Lundgren, junior utredare

Hannah Lundgren har en masterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet och har sedan tidigare en kandidatexamen i freds- och utvecklingsstudier. Hannah gjorde praktik på Klimatpolitiska rådet våren 2020.

hannah.lundgren@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8 775 41 94