Kansli

Klimatpolitiska rådet har ett kansli med tre heltidsanställda som stöd i arbetet med att utvärdera om regeringens samlade politik leder mot klimatmålen. Kansliet delar lokaler med Forskningsrådet Formas som är Klimatpolitiska rådets värdmyndighet.

 

Ola-altera

Ola Alterå, kanslichef (presskontakt)

Ola Alterå utsågs till kanslichef av regeringen i oktober 2017. Han har bred erfarenhet av klimat-, energi och hållbarhetsfrågor från såväl näringsliv som politik och myndigheter. Han har tidigare bland annat varit statssekreterare på Näringsdepartementet.
ola.altera@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8-775 41 70

Martin-flack

Martin Flack, utredare

Martin Flack är ekonom och har varit utredningssekreterare i utredningen om hinder för energieffektivisering, småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer. Dessförinnan har han arbetat med klimat-, energi- och hållbarhetsfrågor både som konsult vid Copenhagen Economics och som utredare på Tillväxtanalys och dess föregångare ITPS.
martin.flack@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8-775 41 72

Hanna-brolinson

Hanna Brolinson, utredare

Hanna Brolinson är civilingenjör och kommer närmast från klimatenheten på Miljö- och energidepartementet där hon arbetat med nationell klimatpolitik och förhandling av EU:s klimaträttsakter. Tidigare arbetade hon med analys av växthusgasutsläpp och scenarier, måluppföljning och styrmedel på Naturvårdsverket och med miljöräkenskaper på SCB.
hanna.brolinson@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8-775 41 73

Maja Cederlund, projektledare Panorama

Maja Cederlund är projektledare för Panorama, ett samarbetsverktyg för klimatomställningen.
maja.cederlund@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8 775 41 92

Frågor om Panorama skickas till panorama@klimatpolitiskaradet.se

Jennifer Carlestam, praktikant

Jennifer Carlestam gör praktik på kansliet under hösten 2019 som en del av sin masterutbildning i tillämpad klimatstrategi vid Lunds Universitet. Sedan tidigare har Jennifer en kandidatexamen i miljövetenskap och praktisk erfarenhet av klimatomställningen från arbete inom stålindustrin, länsstyrelse och region samt från ideella engagemang.
jennifer.carlestam@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8 775 4193

 

 

 

Rapport 2019

Den 21 mars 2019 överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2019 till regeringen. Rapporten har särskilt fokus på transportsektorn. Mer information och sammanfattning