Sveriges väg till nollutsläpp

 

Läs mer och ladda ner rapporten

Klimatpolitiska rådets rapport 2022)

 

Omslag_kpr-rapport-2022-h300

ÅRETS FOKUS: Hur ska politiken stärkas för att accelerera omställningen?

Sverige har goda förutsättningar att nå klimatmålet mot netto noll utsläpp 2045. Men årets granskning av den samlade politiken visar att det saknas en tydlig och sammanhållen styrning från regeringen och att det brister i samverkan mellan olika politikområden. Många aktörer i samhället står dessutom beredda att investera i omställningen och politiken behöver därför fatta beslut som möjliggör de stora systemskiftena.

Efter höstens riksdagsval tillträder en ny regering som kommer att presentera en ny klimatpolitisk handlingsplan för den kommande mandatperioden. Planen behöver tydligt visa hur Sverige ska förflytta sig närmare klimatmålen. Det behövs ett ledarskap som möter upp viljan för acceleration och Klimatpolitiska rådet har därför i årets granskning valt att fokusera på hur politiken behöver stärkas för att omställningen ska  accelerera.

På lanseringen presenterar rådet sin bedömning och överlämnar rapporten till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll som kommenterar rådets slutsatser och rekommendationer. Därefter följer fördjupande samtal om rapporten med en expertpanel och rådets ledamöter.

Tid: 16 mars kl. 09.00–11.00
Plats: Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm eller digitalt

09.00 – 09.30 Presentation av 2022 års rapport​ av rådets ordförande Johan Kuylenstierna & vice ordförande Cecilia Hermansson

09.30 – 09.45 Överlämning till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll

09.45 – 10.30 Panelsamtal och fördjupningar av rapportens tema och rekommendationer till regeringen. Deltar gör Peter Møllgaard, ordförande i danska Klimarådet, experterna Jon Simonsson, ordförande KOMET, Malin Larsson, VD Luleå Energi, Anita Aspegren, VD IQ Samhällsbyggnad och Gunnar Wetterberg historiker och f.d. ämbetsman

10.30 – 11.00 Rådets ledamöter svarar på era frågor om klimatet och politiken

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information