Erik Kjellström

Erik
Kjellström

Professor i klimatologi vid SMHI

Erik Kjellström är professor i klimatologi vid SMHI, där han har arbetet sedan 2003, bland annat som forskare och chef för Rossby Centre. Han är adjungerad professor vid Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet. Hans forskningsfokus är regionala klimatmodeller för samhällets klimatanpassningsarbete och han forskar bland annat om hur klimatscenarier kan användas för att leverera användbara klimattjänster. Erik har fram tom 2022 varit ledamot i det Nationella expertrådet för klimatanpassning med säte på SMHI.

Erik Kjellström – övriga uppdrag
Visa

  • Ledamot i SMS (Svenska Meteorologiska Sällskapets) vetenskapliga panel
  • Ledamot i CSPR (Centrum för klimatpolitisk forskning) vetenskapliga råd (Linköpings Universitet)

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information