Panorama

Panorama är en plattform som samlar information om Sveriges klimatomställning och visualiserar en möjlig väg till målet om nettonollutsläpp 2045. Här ser du vilka delar av samhället som ställer om och hur det går.

Gå direkt till Panorama

Panorama visualiserar utsläppen som sker inom Sveriges gränser, de pågående omställningarna som kan minska dem och indikatorer som visar hur omställningen går. Plattformen presenterar ett urval av viktiga styrmedel och initiativ som kan bidra till omställningen. Det målbaserade omställningsscenariot är ett av flera möjliga för Sveriges väg mot nettonollutsläpp och tar sin utgångspunkt i den senaste officiella utsläppsstatistiken. Omställningarna och deras uppskattade bidrag till utsläppsminskning är baserade på bedömningar från olika rapporter och underlag, både från myndigheter och näringslivet.

De tre myndigheterna som står bakom Panorama – Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten – har en gemensam redaktion som ansvarar för att uppdatera innehållet löpande. Välkommen in och få en överblick över nuläget och vilka lösningar som kan göra att vi når klimatmålen!

Presentationer och inspelade seminarier
Presentation och genomgång av Panorama från lanseringen av rådets rapport i mars 2021
Webinarium med fokus på Panorama som del i undervisning
i oktober 2022
Webinarium med fokus på industrins klimatomställning i november 2022

Om du har frågor, förslag eller synpunkter om verktyget skicka gärna e-post till panorama@klimatpolitiskaradet.se eller skriv direkt i formuläret i verktyget.

Tipsa gärna andra om Panorama och följ oss på vår egen sida på Linkedin.

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information