Panorama

 pan·orama [ora`ma] substantiv
~t; pl. panoramor el. ~n
1 vidsträckt utsikt; rundmålning; äv. bildl.
2 verktyg som visualiserar klimatomställningen

Panorama är ett samarbetsverktyg som visualiserar och skyndar på klimatomställningen i Sverige. Panorama ger användaren en överblick över nuläget och möjliga lösningar för att nå de svenska klimatmålen. I verktyget finns också en möjlighet för externa aktörer att komma med förslag, vilket gör Panorama till en plattform för samarbete.

Gå direkt till panorama

(Panorama fungerar i Google Chrome, Safari, Firefox eller Microsoft Edge. Tyvärr inte i Internet Explorer. Om det inte fungerar att klicka på länken, kopiera in adressen www.panorama-sverige.se i någon av de föreslagna webbläsarna.)

 

Panorama visualiserar klimatutsläppen som sker inom Sveriges gränser, hur vi kan minska dem, vilka styrmedel som finns på plats (som exempelvis skatter eller regleringar) tillsammans med indikatorer som visar hur omställningen går. Medan utsläpp och styrmedel bygger på data och statistik, är lösningarna för hur utsläppen kan minskas och deras potential baserad på bedömningar och kommer från olika rapporter och underlag.

Panorama möjliggör samarbete genom att externa aktörer kan komma med egna förslag på styrmedel eller visa egna åtaganden som bidrar till omställningen. Användarna är också välkomna att lämna synpunkter, såväl på form som innehåll.

Bild Pressinbjudan

De tre myndigheterna som står bakom verktyget – Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten – har bildat en redaktion som ansvarar för att innehållet hålls uppdaterat. Idén till Panorama kommer från Vattenfall och ClimateView, företaget som utvecklar den molnbaserade tjänsten bakom Panorama. Även Fossilfritt Sverige har stöttat projektet i uppstartsfasen och många andra aktörer har bidragit med sin expertis.

Välkommen in och få en överblick över nuläget och vilka lösningar som kan göra att vi når klimatmålen!

Om du har frågor skicka e-post till panorama@klimatpolitiskaradet.se eller lämna dina synpunkter direkt i formuläret i Panorama.