Panorama

Panorama är verktyget som visualiserar Sveriges klimatomställning. Här ser du vilka delar av samhället som ställer om och hur det går. Verktyget visar också vad som krävs för att vi ska kunna nå målet om nettonollutsläpp till år 2045 – alltså att Sverige inte ska släppa ut mer växthusgaser än vad vi fångar in. Det är helt enkelt ett riktigt bra redskap för dig som vill ha koll på läget.

Gå direkt till Panorama

Panorama visualiserar klimatutsläppen som sker inom Sveriges gränser, de pågående omställningarna som kan minska utsläppen, aktuella styrmedel och åtgärder samt indikatorer som visar hur omställningen går. Det målbaserade scenariot är ett av flera möjliga för Sveriges väg mot nollutsläpp och tar sin utgångspunkt i den senaste officiella utsläppsstatistiken. Omställningarna och deras potential är baserade på bedömningar från olika rapporter och underlag, både från myndigheter och näringslivet.

Panorama möjliggör samarbete genom att externa aktörer kan komma med egna förslag på styrmedel eller redovisa egna åtaganden som bidrar till omställningen. Du som användare är också välkommen att lämna synpunkter, såväl på form som innehåll. Verktyget kan också användas på lokal och regional nivå, något som flera kommuner och regioner har tagit med som del av sina klimatplaner.

De tre myndigheterna som står bakom Panorama – Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten – har en gemensam redaktion som ansvarar för att uppdatera innehållet löpande. Välkommen in och få en överblick över nuläget och vilka lösningar som kan göra att vi når klimatmålen!

Behöver du guidning finns en filmad presentation och genomgång av Panorama från 2021.

Om du har frågor skicka e-post till panorama@klimatpolitiskaradet.se eller lämna dina synpunkter direkt i formuläret i verjtyget.

Tipsa gärna andra om Panorama och följ oss på vår egen sida på Linkedin.

Rapport 2022

Den 16 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Den innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen samt rekommendationer.

Läs mer och ladda ner rapporten