Panorama

 pan·orama [ora`ma] substantiv
~t; pl. panoramor el. ~n
1 vidsträckt utsikt; rundmålning; äv. bildl.
2 verktyg som visualiserar klimatomställningen

Panorama är ett samarbetsverktyg som visualiserar och skyndar på klimatomställningen i Sverige. Panorama ger användaren en överblick över nuläget och vad som behöver göras för att nå de svenska klimatmålen. I verktyget finns också en möjlighet för externa aktörer att komma med förslag, vilket gör Panorama till en plattform för samarbete.

Gå direkt till www.panorama-sverige.se  (Panorama fungerar i Google Chrome, Safari, Firefox eller Microsoft Edge. Tyvärr inte i Internet Explorer. Om det inte fungerar att klicka på länken, kopiera in adressen www.panorama-sverige.se i någon av de föreslagna webbläsarna.)

 

I Panorama visualiseras klimatutsläppen som sker inom Sveriges gränser, hur de kan minskas, vilka styrmedel som finns på plats (som exempelvis skatter eller regleringar) tillsammans med information om hur omställningen går. Allt bygger på öppna data. Medan utsläpp och styrmedel är fakta, är lösningarna för hur utsläppen kan minskas och deras potential baserad på bedömningar och kommer från olika rapporter och underlag.

Det finnas möjlighet till samarbete i Panorama genom att externa aktörer kan komma med egna förslag på styrmedel eller visa egna åtaganden som bidrar till omställningen. Användarna är också välkomna att lämna synpunkter, såväl på form som innehåll.

Gå till www.panorama-sverige.se (Fungerar inte i Internet Explorer)

Bild Pressinbjudan

De tre myndigheterna som står bakom verktyget – Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten – har bildat en redaktion som ansvarar för att innehållet hålls uppdaterat. Idén till Panorama kommer från Vattenfall och ClimateView, företaget som utvecklar den molnbaserade tjänsten bakom Panorama. Även Fossilfritt Sverige har stöttat projektet i uppstartsfasen och många andra aktörer har bidragit med sin expertis.

Välkommen in och få en överblick över nuläget och vad som behöver göras!

Om du har frågor skicka e-post till panorama@klimatpolitiskaradet.se eller lämna dina synpunkter direkt i formuläret i Panorama.