Årsrapport 2018

Det klimatpolitiska ramverket rapport 2018

Sammanfattning

Klimatpolitiska rådet bildades den 1 januari 2018 med uppgift att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. I februari 2018 publicerade rådet sin första rapport. I rapporten presenteras rådets ledamöter och Klimatpolitiska rådets uppdrag, som en del av Sveriges klimatpolitiska ramverk och dess internationella sammanhang i EU och FN. En översikt av andra myndigheter med uppdrag av betydelse för klimatpolitiken presenteras, liksom ett urval av klimatpolitiska råd i andra länder.

Ladda ner Årsrapporten 2018

Klimatpolitiskt Ramverk 2018 Omslag

Rapport 2022

Den 16 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Den innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen samt rekommendationer.

Läs mer och ladda ner rapporten