Årsrapport 2018

Det klimatpolitiska ramverket rapport 2018

Sammanfattning

Klimatpolitiska rådet bildades den 1 januari 2018 med uppgift att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. I februari 2018 publicerade rådet sin första rapport. I rapporten presenteras rådets ledamöter och Klimatpolitiska rådets uppdrag, som en del av Sveriges klimatpolitiska ramverk och dess internationella sammanhang i EU och FN. En översikt av andra myndigheter med uppdrag av betydelse för klimatpolitiken presenteras, liksom ett urval av klimatpolitiska råd i andra länder.

Ladda ner Årsrapporten 2018

Klimatpolitiskt Ramverk 2018 Omslag

Rapport 2019

Den 21 mars 2019 överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2019 till regeringen. Rapporten har särskilt fokus på transportsektorn. Mer information och sammanfattning

Den globala medeltemperaturen stiger

Den globala genomsnittliga yttemperaturen har stigit med nästan en grad sedan förindustriell nivå. Parisavtalet har som mål att den globala uppvärmningen ska begränsas långt under två grader och ansträngningar ska göras för att hålla temperaturökningen under 1,5 grader.
Källa: University of East Anglia Climate Research Unit