Årsrapport 2018

Det klimatpolitiska ramverket rapport 2018

Sammanfattning

Klimatpolitiska rådet bildades den 1 januari 2018 med uppgift att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. I februari 2018 publicerade rådet sin första rapport. I rapporten presenteras rådets ledamöter och Klimatpolitiska rådets uppdrag, som en del av Sveriges klimatpolitiska ramverk och dess internationella sammanhang i EU och FN. En översikt av andra myndigheter med uppdrag av betydelse för klimatpolitiken presenteras, liksom ett urval av klimatpolitiska råd i andra länder.

Ladda ner Årsrapporten 2018

Klimatpolitiskt Ramverk 2018 Omslag