Hemsida_dsc5470

Åsa
Persson

Ordförande Klimatpolitiska rådet

Åsa Persson är forskningschef och vice VD för Stockholm Environment Institute samt Adjungerad professor vid Linköpings universitet. Hennes forskning fokuserar på samspelet mellan global och nationell politik och styrning, inklusive implementeringen av FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG). Tidigare forskning inkluderar global styrning av klimatanpassning, klimatfinansiering, implementering av internationella miljöavtal, miljöpolitisk integration och koherens, samt utveckling av ramverket för planetära gränser.

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information