Vårt uppdrag

Klimatpolitiska rådets uppdrag är att utvärdera regeringens politik och de underlag den bygger på. Vi ska även bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Klimatpolitiska rådet är en myndighet i form av ett oberoende vetenskapligt råd. Vi utvärderar hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. Det innebär enligt vår instruktion att vi ska:

  • Utvärdera om inriktningen inom olika relevanta politikområden bidrar till eller motverkar möjligheten att nå klimatmålen.
  • Belysa effekter av beslutade och föreslagna styrmedel från ett brett samhällsperspektiv.
  • Identifiera politikområden där ytterligare åtgärder behövs för att nå klimatmålen.
  • Analysera hur klimatmålen kan nås på ett kostnadseffektivt sätt, både kort- och långsiktigt.

Förutom att vi ska utvärdera regeringens politik, ska vi även utvärdera de kunskapsunderlag och modeller den bygger på. Vi ska dessutom bidra till en ökad samhällsdebatt om klimatpolitiken.

Förordning (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet.

 

SparaSpara