Contact

Swedish Climate Policy Council
Box 1206, SE-111 82 Stockholm
Drottninggatan 89
Sweden

The reception is open 8.00-16.45

Telephone: +46 (0)8 775 41 70 
Our switchboard is open 8.00-17.00
Organizational number: 202100-6719

kansli@klimatpolitiskaradet.se

Rapport 2019

Den 21 mars 2019 överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2019 till regeringen. Rapporten har särskilt fokus på transportsektorn. Mer information och sammanfattning