Ojs

Olof
Johansson Stenman

Professor i nationalekonomi, Handelshögskolan Göteborgs unversitet

Olof Johansson Stenman är professor i nationalekonomi. Hans forskning rör för närvarande främst områdena miljöekonomi, beteendeekonomi och offentlig ekonomi. Exempelvis undersöker Johansson Stenman avvikelser från den rent själviska, rationella and atomistiska ”Homo Economicus” och särskilt policyimplikationer därav, inte minst vad gäller utformning av skattesystem. Han är även intresserad av risk och osäkerhet, hälsoekonomi, transportekonomi, ojämlikhet, välfärdsekonomi, samt etik och normativ ekonomi i vid mening.

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information