Sveriges väg till nollutsläpp: Rapportlansering 2023

Årets fokus: Hur hantera målavvägningar när klimatomställningen ska accelerera?

Läs mer och ladda ner rapporten

Klimatpolitiska rådets rapport 2023

 

Ladda ner presentationen från rapportlanseringen

Klimatpolitiska rådets rapportpresentation 2023 (pdf)

(Vid användning ska källan ”Klimatpolitiska rådets rapportpresentation 2023” anges. Innehållet får inte förvanskas eller tas ur sitt sammanhang).

 

Klimatpolitiska rådet presenterar årets granskning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen. Årets rapport fokuserar särskilt på hur synergier bäst kan tillvaratas och målkonflikter hanteras för att leda klimatomställningen genom turbulenta tider.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tar emot och kommenterar rapporten.

Agendan i korthet

• Presentation av 2023 års rapport och rekommendationer till regeringen av rådets ordförande Cecilia Hermansson och vice ordförande Björn Sandén.

• Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tar emot och kommenterar rapporten.

• Panelsamtal och fördjupningar av rapportens tema och rekommendationer. Deltar gör Mats Engström, EU-expert Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS), Bi Puranen,Generalsekreterare World Values Survey (WVS), Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län och Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten samt rådets ledamöter.

För att få information om Klimatpolitiska rådets kommande evenemang, kan du anmäla dig till våra utskick.

Rapport 2023

Den 29 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Läs mer och ta del av rapporten