Om oss

Klimatpolitiska rådet startade sin verksamhet i januari 2018 och ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen. Rådet har sitt kansli hos forskningsrådet Formas.

Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet instiftades i januari 2018 som en del i det klimatpolitiska ramverket. Rådet har i uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik leder mot klimatmålen. Till sin hjälp har rådet ett kansli med tre heltidsanställda.

Läs mer om rådets ledamöter

Läs mer om rådets uppdrag

Läs mer om det klimatpolitiska ramverket

Läs mer om klimatpolitiska rådets kansli

Oresundsbron

 

SparaSpara

Rapportlansering 2021

Den 25 mars överlämnar Klimatpolitiska rådet årets granskningsrapport till regeringen. Under dagen presenterar rådet sin bedömning och fördjupar diskussionen kring rapportens teman i digitala seminarier.

Se lanseringen och rapporten här