© Foto: Per Pettersson.

Maria
Pettersson

Professor i miljö- och naturresursrätt, Luleå Tekniska Universitet

Maria Pettersson är professor i miljö- och naturresursrätt vid Luleå Tekniska Universitet. Hennes forskning ligger inom området miljö- och naturresursrätt och handlar bland annat om rättens roll i förhållande till förvaltningen och nyttjandet av naturresurser. Forskningen handlar därför ofta om rättsliga förutsättningar för olika verksamheter, exempelvis vindkraft eller mineralutvinning. På senare tid har hennes forskning i allt större utsträckning fokuserats kring tillståndsprövning av industriell verksamhet och olika typer av miljökrav och villkor för tillstånd, inklusive implementering och användning av gränsvärden och standarder, samt frågor om ändamålsenlighet i detta avseende.

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information