Underlagsrapporter

Inom ramen för sitt uppdrag kan Klimatpolitiska rådet och dess kansli ge forskare och andra experter i uppdrag att genomföra analyser och studier av relevans för rådets utvärderingsarbete. Dessa presenteras ofta i form av en underlagsrapport. Författarna till respektive underlagsrapport är ensamma ansvariga för innehållet, slutsatserna och eventuella rekommendationer. De speglar inte nödvändigtvis Klimatpolitiska rådets uppfattning.

Rapport 2022

Den 16 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Den innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen samt rekommendationer.

Läs mer och ladda ner rapporten

Panorama

Panorama är verktyget som visualiserar Sveriges klimatomställning.
Läs mer och prova själv