Underlagsrapporter

Inom ramen för sitt uppdrag kan Klimatpolitiska rådet och dess kansli ge forskare och andra experter i uppdrag att genomföra analyser och studier av relevans för rådets utvärderingsarbete. Dessa presenteras ofta i form av en underlagsrapport. Författarna till respektive underlagsrapport är ensamma ansvariga för innehållet, slutsatserna och eventuella rekommendationer. De speglar inte nödvändigtvis Klimatpolitiska rådets uppfattning.

Rapportlansering 2021

Den 25 mars överlämnar Klimatpolitiska rådet årets granskningsrapport till regeringen. Under dagen presenterar rådet sin bedömning och fördjupar diskussionen kring rapportens teman i digitala seminarier.

Se lanseringen och rapporten här

Panorama

Panorama är verktyget som visualiserar Sveriges klimatomställning.
Läs mer och prova själv