Rådet

Klimatpolitiska rådet består av åtta ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande. Enligt rådets instruktion ska ledamöterna ha hög vetenskaplig kompetens inom områden som är viktiga för samhällets klimatomställning så som klimat, nationalekonomi, klimatpolitik, samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Som ett led i att stärka sitt oberoende, lämnar rådet förslag på nya ledamöter till regeringen som sedan beslutar i frågan. Rådet välkomnar forskare att inkomma med en intresseanmälan om att bli ledamot i rådet.

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information