Rådet

I december 2017 utsåg regeringen åtta ledamöter till Klimatpolitiska rådet, varav en ordförande och en vice ordförande. Samtliga utsågs för en period på tre år. Därefter ska rådets ledamöter själva lämna förslag om vilka som ska efterträda dem, som ett sätt att stärka rådets oberoende. Rådets ledamöter ska ha hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområdena klimat, klimatpolitik, nationalekonomi, samhällsvetenskap och beteendevetenskap.