Berg

Visualisera klimatomställningen med Panorama

Det är inte helt enkelt att få en överblick över de utmaningar och möjligheter som finns kopplat till klimatomställningen. Både källorna till utsläpp och de möjliga lösningarna är många och det finns en uppsjö av styrmedel och åtaganden som bidrar till omställningen. I syfte att samla all denna information på ett översiktligt sätt och beskriva vad som krävs för att nå det svenska klimatmålet om nettonollutsläpp år 2045 har Klimatpolitiska rådet tillsammans med Naturvårdsverket och Energimyndigheten utvecklat Panorama.

Under 2020 genomfördes en användarundersökning för att få en bättre uppfattning av vilka som använder verktyget och deras behov. Baserat på det vi lärt oss har vi genomfört omfattande förbättringar av verktyget och är glada över att kunna presentera en helt omarbetad version av verktyget med utvecklad information och nytt gränssnitt.

Noak Westerberg (projektledare på Klimatpolitiska rådet) presenterar Panoramas nya gränssnitt och samtalar med Tomer Shalit (VD på ClimateView) och Erik Eklund (Umeå Kommun) om verktyget.

Medverkande
Visa

Noak Westerberg är projektledare för Panorama, ett samarbete mellan Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Tomer Shalit är VD på ClimateView, vilka tillhandahåller Panoramas gränssnitt.

Erik Eklund är energirådgivare på Umeå Kommun.

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information