Jorden

Fråga rådet

Vad undrar du om klimatet och politiken? Rådets ordförande Johan och ledamot Markku svarar och förklarar.

Vad borde politiken göra för att uppnå Sveriges klimatmål? Vad är kompletterande åtgärder inom det klimatpolitiska ramverket? Hur arbetar egentligen Klimatpolitiska rådet? Och hur hittar ni hopp när klimatkrisen känns omöjlig att klara av? Rådets ordförande Johan Kuylenstierna och rådsledamoten Markku Rummukainen svarar på det du vill veta mer om. Samtalet modereras av Hedvig Schylander, praktikant och junior utredare på Klimatpolitiska rådets kansli.

Medverkande
Visa

Johan Kuylenstierna är ordförande i Klimatpolitiska rådet, samt adjungerad professor och hedersdoktor vid institutionen för naturgeografi på Stockholms Universitet. Johan har grundexamen i geovetenskap och licentiatexamen i paleoklimatologi. Han har bland annat arbetat på FN i New York med Agenda 21 och vattenresursfrågor samt på Stockholm International Water Institute, SIWI. 2012 – 2018 var Johan VD för Stockholm Environment Institute. Han har fortsatt att vara en aktiv föreläsare och debattör, medverkar i media och är aktiv i flera organisationer med koppling till miljö, energi och klimat.

Markku Rummukainen är ledamot i Klimatpolitiska rådet, samt professor i klimatologi vid Lunds universitet samt klimatrådgivare vid SMHI. Han har under lång tid medverkat som expert i Sveriges och EU:s delegation i FN:s klimatförhandlingar och var med vid framtagandet av IPCC:s femte stora kunskapsutvärdering. Sedan 2016 är han Sveriges representant i IPCC. Forskningen har inriktats på klimatmodeller, men även om ozonskiktet på Arktis. Han var med och startade Rossby Centre på SMHI och SMHI:s verksamhet för klimatanpassning. Markku har bland annat varit ordförande i Naturvårdsverkets miljöforskningsråd och ledamot i regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling.

Hedvig Schylander är junior utredare och praktikant på Klimatpolitiska rådets kansli. Hon läser sista terminen på masterprogrammet i globala studier på Göteborgs universitet. Hedvig har en kandidatexamen i freds- och utvecklingsstudier från Uppsala universitet och under vårterminen 2021 gör hos sin praktik på Klimatpolitiska rådets kansli. Hon har tidigare arbetat med frågor som rör socioekonomiska dimensioner av hållbarhet på svenska ambassaden i Havanna.

Rapport 2022

Den 16 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Den innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen samt rekommendationer.

Läs mer och ladda ner rapporten

Panorama

Panorama är verktyget som visualiserar Sveriges klimatomställning.
Läs mer och prova själv