Mark

Presentation av 2021 års rapport

Inbjudna experter kommenterar Klimatpolitiska rådets granskning

Ordförande Johan Kuylenstierna och vice ordförande Cecilia Hermansson presenterar 2021 års rapport och rekommendationer. Experterna Nina Ekelund, Klas Eklund och Marie Nilsson kommenterar och diskuterar sedan rapporten.

Medverkande
Visa

Nina Ekelund är generalsekreterare för företagsnätverket Hagainitiativet. Nina är en av grundarna till 2050 Consulting och till det nystartade bolaget Transformity. Hon har tidigare arbetat på bland annat Miljöförvaltningen, Naturvårdsverket, Statsrådsberedningen och Stockholm Resilience Centre samt varit politiker i flera år.

Klas Eklund är senior ekonom vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Han har tidigare bl.a varit hållbarhetsekonom och chefekonom på SEB, planeringschef i finansdepartementet, rådgivare till två statsministrar och EU-kommissionens ordförande. Klas har också varit styrelseledamot i Mistra. Han är en flitig författare och har bl.a skrivit Sveriges mest sålda lärobok i ekonomi – ”Vår ekonomi” – en introduktionsbok i miljöekonomi – ”Vårt klimat” – och en lärobok om tillväxt, miljö och BNP-begreppet: ”Tillväxt?!”

Marie Nilsson är sedan 2017 förbundsordförande för facket IF Metall. Marie sitter också i regeringens samverkansgrupp för näringslivets klimatomställning som ska bistå regeringen med innovativa lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför. Hon har en yrkesbakgrund inom den petrokemiska industrin.

Johan Kuylenstierna är ordförande i Klimatpolitiska rådet, samt adjungerad professor och hedersdoktor vid institutionen för naturgeografi på Stockholms Universitet. Johan har grundexamen i geovetenskap och licentiatexamen i paleoklimatologi. Han har bland annat arbetat på FN i New York med Agenda 21 och vattenresursfrågor samt på Stockholm International Water Institute, SIWI. 2012 – 2018 var Johan VD för Stockholm Environment Institute. Han har fortsatt att vara en aktiv föreläsare och debattör, medverkar i media och är aktiv i flera organisationer med koppling till miljö, energi och klimat.

Cecilia Hermansson är vice ordförande i Klimatpolitiska rådet, samt är disputerad ekonom och forskare i finansiell ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Forskningen är främst inriktad på ekonomisk analys och beteendeekonomi, bland annat om risktolerans. Hon har tidigare varit chefekonom vid Swedbank, arbetat på Sida och Finansdepartementet samt varit ledamot i det Finanspolitiska rådet.

Rapport 2022

Den 16 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Den innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen samt rekommendationer.

Läs mer och ladda ner rapporten

Panorama

Panorama är verktyget som visualiserar Sveriges klimatomställning.
Läs mer och prova själv