Tack för din prenumeration

Du kommer nu att få ett mejl där du behöver bekräfta din e-postadress för att prenumerationen ska aktiveras.

Hantera din prenumeration

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information