pressmeddelande

Brev till regeringen om en återhämtningspolitik som leder mot klimatmålen

2020/06/11

Investera i fortsatt klimatomställning – inte återställning. Det är huvudbudskapet när Klimatpolitiska rådet idag skriver brev till regeringen och dess nybildade klimatkollegium om återhämtningspolitiken efter coronapandemin.

Sverige saknar ännu en strategi för återhämtningspolitiken efter pandemin. Som ett underlag för en sådan presenterar rådet fyra punkter för en återhämtningspolitik som också kan bidra till att klimatmålen uppnås.

Läs pressmeddelandet

Läs Klimatpolitiska rådets brev till regeringen

 

 

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information