pressmeddelande

Brev till regeringen om en återhämtningspolitik som leder mot klimatmålen

2020/06/11

Investera i fortsatt klimatomställning – inte återställning. Det är huvudbudskapet när Klimatpolitiska rådet idag skriver brev till regeringen och dess nybildade klimatkollegium om återhämtningspolitiken efter coronapandemin.

Sverige saknar ännu en strategi för återhämtningspolitiken efter pandemin. Som ett underlag för en sådan presenterar rådet fyra punkter för en återhämtningspolitik som också kan bidra till att klimatmålen uppnås.

Läs pressmeddelandet

Läs Klimatpolitiska rådets brev till regeringen

 

 

Rapportlansering 2021

Den 25 mars överlämnar Klimatpolitiska rådet årets granskningsrapport till regeringen. Under dagen presenterar rådet sin bedömning och fördjupar diskussionen kring rapportens teman i digitala seminarier.

Se lanseringen och rapporten här