Ledigt jobb

Vill du praktisera hos oss i vår?

2021/10/4

Är du student och intresserad av svensk klimatpolitik? Sök i så fall praktik hos oss på Klimatpolitiska rådets kansli till våren. Sveriges har ett klimatmål som innebär netto-noll utsläpp av växthusgaser senast år 2045. Vår uppgift är att granska och utvärdera om regeringens politik är tillräcklig för att nå dit.

Vi är ett litet team med bred kompetens och lång erfarenhet av kvalificerat analys- och utredningsarbete som jobbar tätt tillsammans. Som praktikant hos oss får du därför möjlighet att delta i och bidra till alla delar av vårt uppdrag och verksamhet.

Sista datum för din ansökan är den 17 oktober. Här hittar du mer information och ansökningsformulär.

Rapportlansering 2021

Den 25 mars överlämnar Klimatpolitiska rådet årets granskningsrapport till regeringen. Under dagen presenterar rådet sin bedömning och fördjupar diskussionen kring rapportens teman i digitala seminarier.

Se lanseringen och rapporten här