nyhet

Vi välkomnar vår nya medarbetare Anna Elofsson

2020/11/6

 

Anna-e-intern (1)

Anna har lång erfarenhet av klimatarbete, både som utredare i internationella och nationella kontexter samt som forskare. På avdelningen för Fysisk resursteori på Chalmers har Anna avlagt en licentiatexamen med fokus på klimatpolitiska styrmedel för flyget. Anna har tidigare arbetat som utredningssekreterare i den så kallade Biojetutredningen om användning av biobränsle i flyget och som huvudsekreterare i den nu pågående Utfasningsutredningen som fokuserar på utfasningen av fossila bränslen i Sverige. Under några år arbetade Anna även med frågor om innovation och mobilitet i Zürich, Schweiz.

Vad ser du fram emot med att arbeta på Klimatpolitiska rådets kansli?

Jag ser fram emot att genom tvärvetenskaplig reflektion och analys, gärna med kreativa inslag, bidra med beslutsunderlag för skapandet av vår hållbara morgondag. Att Klimatpolitiska rådet består av några av Sveriges ledande forskare i olika discipliner är självklart motiverande och inspirerande.

Vilka förhoppningar har du på arbetet framåt?

Att Klimatpolitiska rådet även fortsättningsvis för fram tydliga framåtriktade rekommendationer som får genomslag i den svenska politiken. Det är motiverande att följa den synbara påverkan som klimatpolitiska rådets tidigare rapporter har uppnått. Jag hoppas kunna bidra med mina samlade erfarenheter från forskning, myndighetsarbete i Sverige och Schweiz och med ett nytänkande helhetsperspektiv.

Du och din familj har precis flyttat från Göteborg till Stockholm. Har du hunnit upptäcka några guldkorn i huvudstaden än och vad får man inte missa om man reser till Göteborg?

Stockholms natur och välkomnande människor! Vi bor på sista gatan intill Nacka naturreservat och kan bokstavligen kliva rakt ut i skogen och ströva till sjön. Att kunna kombinera ett småskaligt naturnära liv med cykelavstånd till huvudstadens centrum fascinerar mig – både russin och kaka. För besökare i Göteborg rekommenderas en tur med spårvagn 11 till Saltholmen och sen vidare med skärgårdsbåten ut till Vrångö, eller en promenad i Botaniska trädgården och upp på Änggårdsbergen. Storslagna naturupplevelse utlovas!

 

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information