nyhet

Vår rapport presenteras 12 mars

2020/03/3

Rapporten innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen.

En webbsänd pressträff hålls klockan 10, då rapporten släpps. Rapporten överlämnas därefter till miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan vid ett webbsänt seminarium klockan 13 till 15. Vid seminariet presenterar ordförande Ingrid Bonde och vice ordförande Johan Kuylenstierna rapportens innehåll och rekommendationer till regeringen. Därefter följer ett panelsamtal med rådets ledamöter och inbjudna gäster. Seminariet modereras av Markus Wråke, VD Energiforsk.

Se pressträffen

Pressträff 12 mars kl. 10.00

Pressmeddelande: Klimatpolitiska rådets rapport till regeringen – den klimatpolitiska handlingsplanen räcker inte och uppfyller inte lagens krav

Se seminariet

Seminarium 12 mars kl. 13.00–15.00

Program – seminarium 12 mars

Moderator: Markus Wråke, VD Energiforsk

Inledning och presentation av 2020 års rapport
Klimatpolitiska rådets ordförande Ingrid Bonde och vice ordförande Johan Kuylenstierna

Rapporten överlämnas till regeringen
Kommentarer från miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan

Samtal om klimatpolitiska ramverkets genomslag i regeringens arbete
Ledamöter i Klimatpolitiska rådet samtalar med Joakim Sonnegård, kanslichef, Finanspolitiska rådet

  • Johan Kuylenstierna, vice ordförande
  • Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet
  • Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet

Samtal om näringslivets klimatomställning – från färdplan till verklighet
Ledamöter i Klimatpolitiska rådet samtalar med Agneta Wannerström, hållbar affärsutveckling, Skanska

  • Åsa Löfgren, docent i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
  • Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet
  • Tomas Kåberger, affilierad professor i förnybar energi vid Chalmers

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information