nyhet

Välkommen Annika Nordlund, ny ledamot i rådet sedan 1 juli 2021

2021/10/6

Annika Nordlund

Annika är lektor, docent, samt prefekt vid Institutionen för psykologi vid Umeå Universitet. Annikas forskningsintresse ligger inom miljö- och socialpsykologi och handlar om de psykologiska faktorer som påverkar olika typer av miljörelaterat beteende samt hur olika åtgärder för att förändra beteende uppfattas och får genomslag. Annika var forskningsledare för Transportforskningsenheten mellan 2007 – 2018, som fokuserar på forskning om transporter och resande. Hon är medlem i styrgruppen för Umeå Transformation Research Initiative (UTRI) och  Nudgd Board of Experts. Hon har även hållit en TEDx Umeå presentation 2015.

Vad fick dig att tacka ja till Klimatpolitiska rådet?

Min forskning kring miljörelaterade beteenden är tvärvetenskaplig, detta då jag ser vikten av att samarbeta över ämnesgränser för att studera sådana komplexa samhällsutmaningar som klimatförändringar är. För mig är det likväl viktigt att med ny kunskap kunna bidra till att dessa samhällsutmaningar kan hanteras bättre och ett sätt att bidra med min kompetens är genom det viktiga uppdraget som ledamot i det klimatpolitiska rådet.

Vilka är dina förväntningar på konsumenternas miljöbeteende de kommande åren?

Konsumenter kan vara en mäktig kraft i omställningen mot ett mer hållbart samhälle, genom de val och beslut som de gör och tar i sin vardag. Jag har en förhoppning om att de använder sig av den kraften. Pandemin har visat oss att vi kan leva ett gott liv mer lokalt förankrat och jag ser med tillförsikt fram emot att följa på vilket sätt, och till vilken grad, vi tar med oss de erfarenheter vi har med oss från tiden av pandemi in i framtiden. Risken finns att människor har ett uppdämt behov av att konsumera varor och tjänster, resa, etc. men vi kan även få se att vi tar chansen till omställning i en post-pandemisk vardag.

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information