nyhet

Snart öppnas Panorama – ett nytt sätt att se på klimat-omställningen!

2019/06/3

Bild Pressinbjudan

Den 12 juni 2019 öppnas Panorama, ett samarbetsverktyg för Sveriges klimatomställning. Panorama ger användaren en överblick av klimatutsläppen, hur de kan minskas, vilka styrmedel som finns på plats tillsammans med information om hur omställningen går. Det kommer också finnas möjlighet för externa aktörer att komma med egna inspel eller visa sina egna åtaganden. Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten har tillsammans utvecklat Panorama och står bakom verktyget. I samband med lanseringen släpper vi en informationsfilm och kl 09:00 bjuder vi in media till en pressträff hos oss på Klimatpolitiska rådet.

Rapportlansering 2021

Den 25 mars överlämnar Klimatpolitiska rådet årets granskningsrapport till regeringen. Under dagen presenterar rådet sin bedömning och fördjupar diskussionen kring rapportens teman i digitala seminarier.

Se lanseringen och rapporten här