nyhet

Sammanfattning från internationellt klimatrådsmöte

2021/06/29

Den 18 och 19 maj samlades 22 klimatråd från hela världen efter inbjudan från Klimatpolitiska rådet, Storbritanniens Climate Change Committee och Chiles klimatråd Comité Científico de Cambio Climático. Syftet med mötet var att möjliggöra en arena för erfarenhetsutbyte och lärande. Det finns ett stort intresse bland klimatråd världen över att samverka i arbetet med att vägleda och oberoende granska hur politiken lyckas med att leverera på Parisavtalet. Alla deltagande klimatråd var överens om att vi har mycket att lära av varandra och ser fram emot fortsatt utbyte.

Läs mer om mötets innehåll i Coordinating Chairs’ summary.

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information