pressmeddelande

Nya ledamöter i Klimatpolitiska rådet

2021/02/25

Regeringen har idag beslutat att utse Annika Nordlund vid Umeå universitet och Björn Sandén på Chalmers tekniska högskola till nya ledamöter i rådet från och med den 1 juli 2021.

Läs pressmeddelandet här

Rapport 2022

Den 16 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Den innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen samt rekommendationer.

Läs mer och ladda ner rapporten