pressmeddelande

Nya ledamöter i Klimatpolitiska rådet

2021/02/25

Regeringen har idag beslutat att utse Annika Nordlund vid Umeå universitet och Björn Sandén på Chalmers tekniska högskola till nya ledamöter i rådet från och med den 1 juli 2021.

Läs pressmeddelandet här

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information