pressmeddelande

Nya ledamöter i Klimatpolitiska rådet

2021/02/25

Regeringen har idag beslutat att utse Annika Nordlund vid Umeå universitet och Björn Sandén på Chalmers tekniska högskola till nya ledamöter i rådet från och med den 1 juli 2021.

Läs pressmeddelandet här

Rapportlansering 2021

Den 25 mars överlämnar Klimatpolitiska rådet årets granskningsrapport till regeringen. Under dagen presenterar rådet sin bedömning och fördjupar diskussionen kring rapportens teman i digitala seminarier.

Se lanseringen och rapporten här