pressmeddelande

Nya ledamöter i Klimatpolitiska rådet

2021/02/25

Regeringen har idag beslutat att utse Annika Nordlund vid Umeå universitet och Björn Sandén på Chalmers tekniska högskola till nya ledamöter i rådet från och med den 1 juli 2021.

Läs pressmeddelandet här

Rapport 2023

Den 29 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Läs mer och ta del av rapporten