pressmeddelande

Ny ledamot i Klimatpolitiska rådet

2022/12/5

Regeringen har utsett professor Erik Kjellström till ny ledamot i Klimatpolitiska rådet. Han tillträder den 1 januari 2023.

Erik Kjellström är professor i klimatologi vid SMHI Rossby Centre och adjungerad professor vid meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Läs mer här pressmeddelande via TT

Rapport 2023

Den 29 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Läs mer och ta del av rapporten