nyhet

Nordiska klimatpolitiska råd i gemensamt möte 

2023/04/25

Representanter för Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige samlas i Stockholm den 26 april 2023 för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågeställningar med målet att accelerera tempot i Nordens klimatomställning. 

De nordiska länderna har goda förutsättningar för ledarskap i klimatomställningen. Här finns hög kompetens och naturresurser men också en vilja från näringsliv, civilsamhälle och övriga aktörer att driva på klimatomställningen.  

”Mötet är ett led i samarbetet mellan de nordiska klimatpolitiska råden. Det finns sedan en tid ett globalt nätverk av klimatpolitiska råd och vi fördjupar nu samarbetet med våra nordiska grannar”, säger Ola Alterå, kanslichef på det Klimatpolitiska rådet i Sverige.     

Mer information om de nordiska klimatpolitiska råden finns i länkarna nedan: 

Danmark Klimarådet (klimaraadet.dk) 

Finland Finlands klimatpanel – Ilmastopaneeli.fi 

Island Loftslagsráð | Icelandic Climate Council (loftslagsrad.is) 

Norge Klimautvalget 2050 (ska utreda alternativ till hur Norge ska nå sina klimatmål) 

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information