nyhet

Lansering av internationellt nätverk för klimatråd på COP26

2021/11/1

Klimatpolitiska rådet har under 2021 tillsammans med sina motsvarigheter i Storbritannien och Chile initierat och etablerat ett nytt globalt nätverk för nationella klimatpolitiska råd – the International Climate Councils Network, ICCN. Nätverket lanseras officiellt idag, den 1 november, på COP26 i Glasgow.

Eventet; Making ambition count – the role of Climate Councils in turning commitments into actions (kl. 18.00 – 19.00, lokal tid) kan följas live via det brittiska klimatrådets Youtubekanal här

De klimatpolitiska råd som deltar i nätverket tillhandhåller evidensbaserade och oberoende expertråd och bedömningar för att vägleda regeringarnas genomförande av effektiv politik som leder till minskade utsläpp och anpassning till klimatförändringar.

Råden står inför många gemensamma utmaningar så nätverket syftar till att öka möjligheterna till samarbete, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande. Responsen och intresset har varit över förväntan och över 20 klimatråd från sex olika kontinenter har deltagit i de två möten som hittills genomförts i år (i maj och i september).

I samband lanseringen så kommer ett flertal medlemmar ur nätverket, inklusive det Klimatpolitiska rådet och det Nationella expertrådet för klimatanpassning, att publicera ett öppet brev riktat till världens statsöverhuvuden och regeringschefer samt COP26 presidenten Alok Sharma för att trycka på vikten av att gå från ord till handling samt vikten av att politiken ska utgå från forskningen. Vi menar att oberoende exportorienterade klimatråd kan spela en viktig roll för att synliggöra, granska, utvärdera och analysera huruvida de nationella ambitionerna omsätts i tillräckligt kraftfull politik som krävs för att leverera på Parisavtalet.

Brevet hittar du här

 

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information