nyhet

Klimatpolitiska rådet skriver på DN debatt

2022/12/9

Nästa år ska regeringen enligt klimatlagen presentera en handlingsplan för hur Sverige ska nå klimatmålen. Flera myndigheter har bidragit med underlag till planen. Men inte ens om samtliga förslag som föreslås genomförs kommer det att räcka för att fylla det gap som har uppstått med den nya regeringens politik. Klimatpolitiska rådet menar därför att regeringen snarast behöver ta fram ytterligare underlag med förslag som sammantaget har förutsättningar att uppnå 2030-målen.

Läs rådets debattartikel här

Läs artikeln som pdf här

Läs vårt remissvar på de myndighetsunderlag som inkommit som underlag till den kommande klimatpolitiska handlingsplanen här

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information