Rådet medverkar

Klimatpolitiska rådet i Almedalen 2019

2019/06/27

Rapport 2019

Den 21 mars 2019 överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2019 till regeringen. Rapporten har särskilt fokus på transportsektorn. Mer information och sammanfattning