pressmeddelande

Klimatpolitiska rådet föreslår ny ledamot

2022/11/1

Klimatpolitiska rådet föreslår idag regeringen att utse Erik Kjellström till ny ledamot från och med den 1 januari 2023.

Läs pressmeddelandet: Klimatpolitiska rådet föreslår ny ledamot | Klimatpolitiska rådet (tt.se)

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information