nyhet

Klimatpolitiska rådet arrangerar internationellt klimatrådsmöte

2021/05/17

Allt fler länder beslutar om att inrätta olika former av klimatpolitiska råd som ska vägleda och granska hur politiken lyckas med att leverera på Parisavtalet. Vikten av vetenskapligt baserade analyser och oberoende rådgivning och utvärdering som kan informera politiken har växt i betydelse, inte minst har vi sett detta under pandemin. Många klimatråd har en viktigt funktion när det kommer till att fastställa ambitiösa klimatmål på nationell nivå och därmed potentiellt bli en viktig aktör i den nationella styrningen av klimatpolitiken.

Därför har Klimatpolitiska rådet tillsammans med Storbritanniens och Chiles klimatråd bjudit in till ett internationellt möte den 18 och 19 maj som samlar 20 klimatråd från hela världen. Syftet med mötet är att möjliggöra en arena för erfarenhetsutbyte och lärande  samt utforska möjligheter och intresse för framtida samverkan.

Forskning om hur klimatråd fungerar, vilken roll de spelar och vilken effekt de har på politiken pågår på flera håll. Bland annat har EEA nyligen publicerat en studie som analyserar europeiska klimatråds roll i sina nationella politiska kontexter.

 

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information