seminarium

15 juni 2018: En workshop om klimatstatistik

Går utsläppen upp eller ner?
En workshop om klimatstatistik.

Välkommen att delta vid en workshop om klimatstatistik anordnad av Klimatpolitiska rådet. Under en förmiddag diskuterar vi hur klimatstatistiken skulle kunna bli tydligare och snabbare, för att öka användbarheten och undvika missförstånd kring hur stora utsläppen är och vart de är på väg.

Tid

15 juni kl. 09:30-12:00, te/kaffe och smörgås från 09:00

Plats

Klimatpolitiska rådet (Formas), Drottninggatan 89, Stockholm

Innehåll

Naturvårdsverket och SCB presenterar översiktligt sina olika roller, arbetsprocessen och tidscykeln i statistikframställningen samt vilka som använder statistiken och till vad. Deltagarna inbjuds därefter till en diskussion om förbättringsområden och hur statistiken kan göras mer tillgänglig och användbar.

Anmälan

Det är för sent att anmäla sig till detta evenemang.

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information