pressmeddelande

Förändringar i Klimatpolitiska rådet – ny ledning utsedd

2020/11/12

Regeringen har idag utsett Johan Kuylenstierna till ny ordförande och Cecilia Hermansson till ny vice ordförande i Klimatpolitiska rådet från och med årsskiftet.

Läs pressmeddelandet  här

Rapport 2022

Den 16 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Den innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen samt rekommendationer.

Läs mer och ladda ner rapporten