pressmeddelande

Förändringar i Klimatpolitiska rådet – ny ledning utsedd

2020/11/12

Regeringen har idag utsett Johan Kuylenstierna till ny ordförande och Cecilia Hermansson till ny vice ordförande i Klimatpolitiska rådet från och med årsskiftet.

Läs pressmeddelandet  här

Rapport 2023

Den 29 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Läs mer och ta del av rapporten