pressmeddelande

ICCN lansering

2021/11/1

Idag den 1 november lanseras ICCN – ett globalt nätverk för klimatpolitiska råd – på COP26 i Glasgow. Klimatpolitiska rådet har under 2021 tillsammans med sina systerorganisationer i Storbritannien och Chile initierat och etablerat nätverket som samlar över 20 klimatråd från hela världen.

Läs pressmeddelandet här

Följ lanseringen här

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information