pressmeddelande

ICCN lansering

2021/11/1

Idag den 1 november lanseras ICCN – ett globalt nätverk för klimatpolitiska råd – på COP26 i Glasgow. Klimatpolitiska rådet har under 2021 tillsammans med sina systerorganisationer i Storbritannien och Chile initierat och etablerat nätverket som samlar över 20 klimatråd från hela världen.

Läs pressmeddelandet här

Följ lanseringen här

Rapport 2022

Den 16 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Den innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen samt rekommendationer.

Läs mer och ladda ner rapporten