pressmeddelande

ICCN lansering

2021/11/1

Idag den 1 november lanseras ICCN – ett globalt nätverk för klimatpolitiska råd – på COP26 i Glasgow. Klimatpolitiska rådet har under 2021 tillsammans med sina systerorganisationer i Storbritannien och Chile initierat och etablerat nätverket som samlar över 20 klimatråd från hela världen.

Läs pressmeddelandet här

Följ lanseringen här

Rapportlansering 2021

Den 25 mars överlämnar Klimatpolitiska rådet årets granskningsrapport till regeringen. Under dagen presenterar rådet sin bedömning och fördjupar diskussionen kring rapportens teman i digitala seminarier.

Se lanseringen och rapporten här