Kontakt

Kansliet

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Klimatpolitiska rådet
Drottninggatan 89, Stockholm

Postadress

Klimatpolitiska rådet
Box 1206, SE-111 82 Stockholm

Telefon (vx)

+46 (0)8 775 41 70

E-post, registrator

registrator@klimatpolitiskaradet.se

Organisationsnummer

202100-6719

Faktura

Faktureringsuppgifter på Formas

Pressrum

MyNewsdesk