Kontakt

Kansliet

Kontaktuppgifter

Panorama

panorama@klimatpolitiskaradet.se

Besöksadress

Klimatpolitiska rådet
Drottninggatan 89, Stockholm
Receptionen är öppen 8.00-16.45.

Postadress

Klimatpolitiska rådet
Box 1206, SE-111 82 Stockholm

Telefon (växel)

+46 (0)8 775 41 70
Vår växel är öppen 8.00-17.00

Registrator

Öppettider 9.00-15.00
registrator@klimatpolitiskaradet.se
Telefon: 08-775 40 66

Begränsade öppettider för registraturen 2022
Tisdag 5 januari, öppet kl. 9.00–11.00.
Fredag 14 maj, öppet kl. 9.00–11.00.
Fredag 4 november, öppet kl. 9.00–11.00.
Fredag 23 december, öppet kl. 9.00–11.00.

Dataskyddsombud

Om du har synpunkter på hur Klimatpolitiska rådet behandlar dina personuppgifter, kan du skriva till dataskyddsombudet hos vår värdmyndighet Formas.
dataskyddsombud@formas.se

Organisationsnummer

202100-6719

Faktura

Fakturor till Klimatpolitiska rådet ställs till Formas med attention Klimatpolitiska rådet. Från och med 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura (elektronisk faktura). Alla fakturor ska vara försedda med en fakturareferens (4 bokstäver) och beställarens/kontaktpersonens namn. Ytterligare information om fakturering finns på Formas.

Pressrum

ViaTT

Rapport 2022

Den 16 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Den innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen samt rekommendationer.

Läs mer och ladda ner rapporten