Kontakt

Kansliet

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Klimatpolitiska rådet
Drottninggatan 89, Stockholm

Postadress

Klimatpolitiska rådet
Box 1206, SE-111 82 Stockholm

Telefon (växel)

+46 (0)8 775 41 70

Registrator

registrator@klimatpolitiskaradet.se

Organisationsnummer

202100-6719

Faktura

Fakturor till Klimatpolitiska rådet ställs till Formas med attention Klimatpolitiska rådet. Från och med 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura (elektronisk faktura). Alla fakturor ska vara försedda med en fakturareferens (4 bokstäver) och beställarens/kontaktpersonens namn. Ytterligare information om fakturering finns på Formas.

Pressrum

MyNewsdesk

Rapport 2019

Den 21 mars 2019 överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2019 till regeringen. Rapporten har särskilt fokus på transportsektorn. Mer information och sammanfattning