Kontakt

Kansliet

Kontaktuppgifter

Panorama

panorama@klimatpolitiskaradet.se

Besöksadress

Klimatpolitiska rådet
Drottninggatan 89, Stockholm
Receptionen är öppen 8.00-16.45.

Postadress

Klimatpolitiska rådet
Box 1206, SE-111 82 Stockholm

Telefon (växel)

+46 (0)8 775 41 70
Vår växel är öppen 8.00-17.00

Registrator

Öppettider 9.00-15.00
registrator@klimatpolitiskaradet.se
Telefon: 08-775 40 66

Begränsade öppettider för registraturen
Tisdag 5 januari, öppet kl. 9.00–11.00.
Fredag 30 april, öppet kl. 9.00–11.00.
Fredag 14 maj, öppet kl. 9.00–11.00.
Fredag 5 november, öppet kl. 9.00–11.00.

Dataskyddsombud

Om du har synpunkter på hur Klimatpolitiska rådet behandlar dina personuppgifter, kan du skriva till dataskyddsombudet hos vår värdmyndighet Formas.
dataskyddsombud@formas.se

Organisationsnummer

202100-6719

Faktura

Fakturor till Klimatpolitiska rådet ställs till Formas med attention Klimatpolitiska rådet. Från och med 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura (elektronisk faktura). Alla fakturor ska vara försedda med en fakturareferens (4 bokstäver) och beställarens/kontaktpersonens namn. Ytterligare information om fakturering finns på Formas.

Pressrum

MyNewsdesk