nyhet

Välkommen Cecilia Hermansson, ny ledamot och vice ordförande i rådet from 1 januari 2021

2020/11/19

Ch

 

Cecilia Hermansson är nationalekonom med mångårig erfarenhet från ledande positioner inom näringsliv och statsförvaltning, bland annat har hon erfarenhet från Sida, Finansdepartementet, Finanspolitiska rådet och IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien). Mitt i finanskrisen 2008 klev Cecilia dessutom in som chefekonom på Swedbank (dåvarande Föreningssparbanken) och de påbörjade forskarstudierna fick vila ett tag. Cecilia återvände dock till akademin och disputerade 2015 med en avhandling om finansiella beteenden, numera är hemvisten KTH.

Vad fick dig att tacka ja till uppdraget som vice ordförande i Klimatpolitiska rådet?

Klimatfrågan är en vår tids viktigaste utmaningar. Jag känner ett personligt engagemang att vara med och bidra till att vi ställer om samhället. Politiken har en avgörande roll i detta. För att den ska bli så verkningsfull som möjligt och inte tappa styrfart så behöver den granskas. Klimatpolitiska rådet har en central roll i att utvärdera regeringens samlade politik för att klimatmålen ska nås, men också att en diskussion förs i samhället om klimatpolitiken. Jag vill vara en del av det arbetet och blev därför mycket glad när Ingrid Bonde hörde av sig och undrade om jag var intresserad.

Vad kommer du att bidra med till rådets arbete?

Jag tror att jag främst kan bidra med mina erfarenheter från att ha verkat i såväl akademin, den privata sektorn som inifrån Regeringskansliet då det har gett mig värdefulla insikter i hur samhällets alla delar måste mötas och samverka för att nå resultat. Olika perspektiv behöver vägas samman samtidigt som vi måste våga vara skarpa i bedömning och rekommendationer. Det här är viktigt för rådets legitimitet och integritet så jag ser därför fram emot att få vara med och ytterligare vässa analysen. I detta arbete hoppas jag få användning för min kompetens inom ekonomisk analys och beteendeekonomi.

Vi ser just nu stor påverkan på samhället som en följd av pandemin och det kommer troligen att påverka oss för en lång tid framöver. Jag ser det därför som oerhört viktigt att vi drar lärdomar av denna kris, och även tidigare kriser, för att kunna fatta rätt beslut i rätt tid vad gäller investeringar och satsningar så att vi både kan rida ut krisen och nå våra klimatmål.  Jag tror det är fullt möjligt men det kräver beslutsamhet och mod.

 

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information