nyhet

Välkommen Björn Sandén, ny ledamot i rådet sedan 1 juli

2021/10/14

Björn Sandén

Björn Sandén är professor i innovation och hållbarhet på Chalmers tekniska högskola. Han forskar och undervisar om samhällsomställningar, framväxt av nya industrier, klimat- och innovationspolitik. Björn konsulteras frekvent av företag, myndigheter, politiker och massmedia, och sitter för närvarande i Energimarknadsinspektionens insynsråd. Han har tidigare suttit i Energiutvecklingsnämnden på Energimyndigheten, i Svenska institutets insynsråd och i rådgivande organet för Miljösmart konsumtion. Internationellt har han bidragit som expert för IPCC och IEA i rapporter om energiteknik och innovation.

Vilka utmaningar ser du är viktiga för Klimatpolitiska rådet att belysa?

Det klimatpolitiska rådet skall utvärdera den samlade politiken. En utmaning är att öka insikten om att klimatomställningen påverkar alla politikområden. Klimatfrågan handlar inte om miljö och väder utan om utveckling eller risk för sammanbrott av samhällsstrukturen så som vi känner den. Begreppet omställning kräver något nytt av det politiska systemet och jag är inte säker på den insikten har landat, än mindre institutionaliserats eller materialiserats, i hela det politiska systemet från regering och riksdag till departement och myndigheter.

Vilka är dina förväntningar på utvecklingen av politiken de kommande åren?

Inom vissa områden kommer politiken för att nå klimatmålen att bli lättare de närmsta åren då teknikutvecklingen gör att klimatomställningen i dessa går hand i hand med kostnadseffektivitet, industriell utveckling och en känsla av framåtskridande. Men inom andra områden kommer det sannolikt att krävas stort politiskt mod för att kunna nå långsiktiga mål på bekostnad av kortsiktiga kostnader och konflikter. Vi står inför en kollektiv utmaning, där det politiska systemets förmåga till problemlösning kommer att sättas på prov.

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information