pressmeddelande

Klimatpolitiska rådets rapport 2022

2022/03/17

Tydligare styrning och bättre förutsättningar för investeringar behövs för att accelerera klimatomställningen

Sverige har uppnått styrfart i klimatomställningen, men nu behövs acceleration. För det krävs starkare koordinering mellan olika politikområden och tydligare styrning av regeringens myndigheter. Det är huvudbudskapet i årets rapport från Klimatpolitiska rådet som har utvärderat hur regeringens samlade politik påverkar möjligheterna att uppnå klimatmålen.

Läs hela pressmeddelandet

Rapport 2022

Den 16 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Den innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen samt rekommendationer.

Läs mer och ladda ner rapporten