pressmeddelande

Klimatpolitiska rådets rapport 2022

2022/03/17

Tydligare styrning och bättre förutsättningar för investeringar behövs för att accelerera klimatomställningen

Sverige har uppnått styrfart i klimatomställningen, men nu behövs acceleration. För det krävs starkare koordinering mellan olika politikområden och tydligare styrning av regeringens myndigheter. Det är huvudbudskapet i årets rapport från Klimatpolitiska rådet som har utvärderat hur regeringens samlade politik påverkar möjligheterna att uppnå klimatmålen.

Läs hela pressmeddelandet

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information