nyhet

Sök innan 12 april

2020/03/30

Praktikplats för studenter höstterminen 2020

Vid rekryteringen vi oss av Sustainergies. Klicka här så kommer du till annonsen. Välkommen med din ansökan!

Rapportlansering 2021

Den 25 mars överlämnar Klimatpolitiska rådet årets granskningsrapport till regeringen. Under dagen presenterar rådet sin bedömning och fördjupar diskussionen kring rapportens teman i digitala seminarier.

Se lanseringen och rapporten här