nyhet / seminarium

Seminarium 24 maj om finanssektorns allt större roll i klimatomställningen

2022/04/13

Klimatpolitiska rådet bjuder in till seminarium den 24 maj för att fördjupa diskussionen om finanssektorns allt större roll i klimatomställningen. Klimatpolitiska rådet visar i 2022 års granskning att dagens samlade politik inte räcker för att vi ska nå klimatmålet 2045. Omställningen måste accelerera.

En av rådets övergripande rekommendationer till regeringen är att politiken bör skapa bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till att klimatmålen nås.

Att såväl offentliga som privata investeringar inriktas mot fossilfria lösningar är avgörande för omställningen. Det ställer krav på politiken att rikta offentliga investeringar rätt och bidra till goda förutsättningar för privata investeringar, bland annat genom att skapa fungerande system för riskdelning.

Klimatpolitiska rådet har låtit Sustainable Finance Lab (SFL) ta fram en rapport som undersöker vilken roll politiken kan och bör ta för att styra den finansiella sektorn mot lösningar som främjar klimatomställningen.

Den 24 maj bjuder vi in till ett seminarium där professor Kent Eriksson, föreståndare för SFL, presenterar rapportens slutsatser och rekommendationer till regeringen. Cecilia Hermansson, Klimatpolitiska rådets vice ordförande, leder en efterföljande paneldiskussion med ledande företrädare för Riksbanken, Finansinspektionen och andra aktörer på de finansiella marknaderna.

Program:

14:00 – 14:05 Introduktion och välkomnande
Ola Alterå, kanslichef Klimatpolitiska rådet

14:05 – 14:30 Presentation av rapporten Hållbar finansiering av klimatomställningen
Kent Eriksson, professor KTH och föreståndare Sustainable Finance Lab
Joakim Sandberg, professor Göteborgs Universitet och vice forskningsledare SFL
Mark Sanctuary, senior forskare IVL och vice forskningsledare SFL

14:30 – 15:30 Paneldiskussion
Anna Breman, vice riksbankschef Sveriges Riksbank
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
Ylva Wessén, vd Folksam
Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef Finansinspektionen
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank
Kent Eriksson,
professor KTH och föreståndare Sustainable Finance Lab

Moderator: Cecilia Hermansson, vice ordförande Klimatpolitiska rådet

15:30 – 16.00 Mingel med tilltugg

Plats: Aulan, gamla Centralposthuset, Vasagatan 28, Stockholm

Seminariet kommer även att sändas live här på vår webbplats.

Det fysiska seminariet är fullbokat och vi välkomnar dig att följa den digitala sändningen här på sidan i stället.

Varmt välkommen!

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information