nyhet

Rapportlansering 12 mars som planerat

2020/03/11

Vi lanserar vår rapport inför publik den 12 mars som planerat

Vårt seminarium går av stapeln som planerat. Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens råd, att var och en med sjukdomssymtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras och därmed följer seminariet via webbsändning.

Se pressträffen

Pressträff 12 mars kl. 10.00

Se seminariet

Seminarium 12 mars kl. 13.00–15.00

Program – seminarium 12 mars

Moderator: Markus Wråke, VD Energiforsk

Inledning och presentation av 2020 års rapport
Klimatpolitiska rådets ordförande Ingrid Bonde och vice ordförande Johan Kuylenstierna

Rapporten överlämnas till regeringen
Kommentarer från miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan

Samtal om klimatpolitiska ramverkets genomslag i regeringens arbete
Ledamöter i Klimatpolitiska rådet samtalar med Joakim Sonnegård, kanslichef, Finanspolitiska rådet

  • Johan Kuylenstierna, vice ordförande
  • Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet
  • Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet

Samtal om näringslivets klimatomställning – från färdplan till verklighet
Ledamöter i Klimatpolitiska rådet samtalar med Agneta Wannerström, hållbar affärsutveckling, Skanska

  • Åsa Löfgren, docent i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
  • Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet
  • Tomas Kåberger, affilierad professor i förnybar energi vid Chalmers

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information