nyhet

Patrik Söderholm ny ledamot i Klimatpolitiska rådet

2020/05/15

Den 1 juli tillträder Patrik Söderholm som ny ledamot i Klimatpolitiska rådet. Patrik är professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet sedan 2006. Hans forskning handlar främst om ekonomiska analyser inom det klimat- och miljöpolitiska fältet, framförallt effektiviteten hos politiska styrmedel med tonvikt på tekniska förändringar och innovation. Patrik efterträder docent Åsa Löfgren som ett första led i rådets planerade succession.

Rapport 2020

Den 12 mars 2020 överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2020 till regeringen. Rapporten innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen.

Läs rapporten