pressmeddelande

Nya ledamöter i Klimatpolitiska rådet

2024/06/20

Regeringen har idag utsett professor Maria Pettersson och professor Olof Johansson Stenman till nya ledamöter i Klimatpolitiska rådet. De tillträder den 1 juli 2024.

Maria Pettersson är professor i miljö- och naturresursrätt vid Luleå Tekniska Universitet och Olof Johansson Stenman är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Läs pressmeddelandet här

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information