pressmeddelande

Nya ledamöter i Klimatpolitiska rådet

2022/04/21

Regeringen har idag beslutat att utse professorerna Elin Lerum Boasson, Henrik Smith och Victoria Wibeck till nya ledamöter i  rådet. De tillträder i samband med att förordnanden för de nuvarande ledamöterna Karin Bäckstrand, Markku Rummukainen och Sverker Sörlin löper ut den 1 juli 2022, i enlighet med rådets plan för succession.

Läs hela pressmeddelandet här

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information