pressmeddelande

Ny version av Panorama – för ännu bättre överblick över Sveriges klimatomställning

2022/05/20

Panorama är ett verktyg som visualiserar och samlar relevant information om vägen till nettonollutsläpp 2045. I dagarna har en ny version lanserats.

Läs pressmeddelandet

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information