nyhet

Klimatpolitiska rådets och Panoramas aktiviteter under COP28 – en summering

2023/12/18
Klimatpolitiska rådets ordförande, Åsa Persson, vid Business Swedens sidoevent Cop28 6 dec 2023

Klimatpolitiska rådet medverkade på flera sätt vid klimatmötet COP28 i Dubai, representerat på plats av ordförande Åsa Persson. Hon deltog i en mängd offentliga evenemang och informella möten, bland annat med andra nationella klimatpolitiska råd och med EU:s motsvarighet, ESABCC. I den svenska paviljongen exponerades webbplattformen Panorama som Klimatpolitiska rådet driver tillsammans med Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Åsa Persson deltog i ett flertal möten med andra nationella klimatpolitiska råd, dels bilateralt i möten med Danmarks och Storbritanniens råd, dels i gruppmöte med närvarande europeiska råd. Hon deltog även i ett av de första fysiska mötena för medlemmarna i International Climate Counsils’ Network, ICCN. Detta globala nätverk för klimatpolitiska råd startades 2021 för att möjliggöra erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande. Nu ingår omkring 25 råd över hela världen i nätverket som under COP-mötet fick ett eget sekretariat hos tankesmedjan E3G. Det finns ett stort intresse för nätverkets verksamhet och flera nybildade råd tar kontakt om att vara med.

Det är fantastiskt roligt och säger något om hur snabbt ICCN har lyckats etablera sig. Det var inspirerande att höra hur andra jobbar med utmanade klimatpolitiska frågor som social acceptans och rättvis omställning. Jag upplever att vi har stort utbyte av varandra, trots att vi verkar i olika kontexter och utifrån olika förutsättningar säger Åsa Persson.

Gruppbild ICCN reception Cop28 1

EU:s vetenskapliga råd för klimatförändringar, ESABCC, ordnade ett möte om ”Independent climate councils, stocktaking and supporting further climate action” tillsammans med Danmarks och Finlands klimatråd. Mötet satte luppen på vilken roll oberoende klimatpolitiska råd kan ha i arbetet med att stödja en ambitiös klimatpolitik. Åsa deltog i panelen tillsammans med representanter från ESABCC, Kanadas, Sydafrikas, Frankrikes och Irlands klimatpolitiska råd. Även i detta möte engagerade frågan om social acceptans alla deltagare, särskilt hur den ska kunna stärkas i en tid då klimatpolitiken går från att sätta mål till att börja genomföra politiken i en allt högre takt. Länk till ESABCCs inspelade session.

Klimatpolitiska rådets ordförande Åsa Persson i panelsamtal

Den svenska paviljongen drevs av Business Sweden som arrangerade ett 60-tal möten och även stod värd för ett seminarium om betydelsen av klimatpolitiska råd och klimatpolitiska ramverk för, inte minst, näringslivets omställning.

Åsa, Chris, Dumisani 6 Dec

Åsa inledde med att beskriva det svenska klimatpolitiska ramverket samt Klimatpolitiska rådets uppdrag som är att granska regeringens politik med avseende på klimatmålen samt att bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället. Företrädare för klimatråd i Storbritannien och Sydafrika deltog i det efterföljande panelsamtalet och lyfte bland annat vikten av intressentengagemang och kommunikation. Deltog gjorde också representanter från IKEA, Tetrapak, Afry och ClimateView.

Webplattformen Panorama presenterades som ett exempel på hur myndigheter kan tillgängliggöra och sprida kunskap om klimatomställningen och på så vis stimulera samarbete och engagemang. Länk till den inspelade sessionen:”The role of Climate Policy Frameworks in driving the green transition”.

Under hela COP28 kunde Panorama utforskas av besökare via en fast skärm i den svenska paviljongen.

– Att Panorama fått sådan fin exponering under hela COP-mötet, tack vare ett gott samarbete med bland andra Business Sweden, är väldigt uppmuntrande. Enligt de som varit på plats har plattformens engelska version rönt stort intresse både bland svenska och utländska besökare, säger Anna Volckerts, projektledare för Panorama.

H.e. Dr Thani Al Zeyoudi (uae Minister Of State For Foreign Trade) Vid Panorama-skärmen

Åsa Persson medverkade även i ett flertal möten arrangerade av aktörer utanför sfären av klimatråd, såsom exempelvis World Economic Forum, SEI, the Royal Society och International Science Council.

De två sistnämnda forskningsorganisationerna arrangerade sessionen ”Better understanding economic impacts of climate change and accelerating science-based climate action” där Åsa var en av huvudtalarna tillsammans med bland andra Professor Cameron Hepburn, University of Oxford och Professor Jim Skea, IPCC:s ordförande. Panelen pekade på behovet av att forskare från olika naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner än mer närmar sig varandra och arbetar tillsammans för en ge en bättre förståelse för klimatförändringarnas ekonomiska konsekvenser och för att påskynda vetenskapligt underbyggda politiska åtgärder globalt. Länk till den inspelade sessionen.

Ta också del av Åsa Perssons egna reflektioner om COP28 på Linkedin

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information