pressmeddelande

Klimatpolitiska rådet i Almedalen 2018

2018/07/11

Två av rådets ledamöter, Karin Bäckstrand och Tomas Kåberger, deltog i seminarier under Almedalsveckan.

Våga prata ansvar – så blir hållbarhetsfrågorna heta i valdebatten

Deltar från Klimatpolitiska rådet: Karin Bäckstrand

Arrangör: Hagainitiativet, Stockholm Environment Institute, Mistra Geopolitics

Dag: Måndag 2/7 kl 08:00 – 10:00

Läs mer

Fossilfria inom en generation – hur går det?

Deltar från Klimatpolitiska rådet: Karin Bäckstrand

Arrangör: Vattenfall

Dag: Måndag 2/7 kl 10:00 – 11:00

Läs mer

Tryggad energiförsörjning med flexibla lösningar – fungerar det i verkligheten?

Deltar från Klimatpolitiska rådet: Tomas Kåberger

Arrangör: Swedegas, Energiforsk

Dag: Måndag 2/7 kl 13:00 – 14:00

Läs mer

Vad kräver klimatlagen av nästa regering?

Deltar från Klimatpolitiska rådet: Karin Bäckstrand

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF

Dag: Torsdag 5/7 kl 08:00 – 08:45

Läs mer

 

Rapportlansering 2021

Den 25 mars överlämnar Klimatpolitiska rådet årets granskningsrapport till regeringen. Under dagen presenterar rådet sin bedömning och fördjupar diskussionen kring rapportens teman i digitala seminarier.

Se lanseringen och rapporten här