pressmeddelande

Klimatpolitiska rådet i Almedalen 2018

2018/07/11

Två av rådets ledamöter, Karin Bäckstrand och Tomas Kåberger, deltog i seminarier under Almedalsveckan.

Våga prata ansvar – så blir hållbarhetsfrågorna heta i valdebatten

Deltar från Klimatpolitiska rådet: Karin Bäckstrand

Arrangör: Hagainitiativet, Stockholm Environment Institute, Mistra Geopolitics

Dag: Måndag 2/7 kl 08:00 – 10:00

Läs mer

Fossilfria inom en generation – hur går det?

Deltar från Klimatpolitiska rådet: Karin Bäckstrand

Arrangör: Vattenfall

Dag: Måndag 2/7 kl 10:00 – 11:00

Läs mer

Tryggad energiförsörjning med flexibla lösningar – fungerar det i verkligheten?

Deltar från Klimatpolitiska rådet: Tomas Kåberger

Arrangör: Swedegas, Energiforsk

Dag: Måndag 2/7 kl 13:00 – 14:00

Läs mer

Vad kräver klimatlagen av nästa regering?

Deltar från Klimatpolitiska rådet: Karin Bäckstrand

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF

Dag: Torsdag 5/7 kl 08:00 – 08:45

Läs mer

 

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information